Žižkov – možnosti velkých sálů a učeben

Areál Žižkov

Velké sály:  

Vencovského (Nová) aula - kapacita 420 pevných míst

Sál se stálou obsluhou z režie (linka 5406). V době semestru je zde zajišťována výuka. Mimo dobu  výuky se zde konají promoce a imatrikulace studentů, konference, kulturní a společenské akce.

Vybavení AV technikou:

 

Objednání prostor mimo pravidelnou výuku povoluje vedení školy, příjem požadavků zajišťuje sekretariát rektora ( linka 5730 )

Likešova (Stará) aula - kapacita 250 míst

Je sál se samooblužným používáním techniky s podporou techniků AVO - VC   linka 5856  horacek@vse.cz

Vybavení AV technikou:

 

Posuchárny A, B, C, D - kapacita 175 míst

Jsou sály se samoobslužným používáním techniky s podporou techniků AVO - VC linka 5856 horacek@vse.cz

Vybavení AV technikou:

 

 Stará budova

Učebny ve Staré budově  kapacita  20 - 80 míst

110, 111, 112, 127, 208, 211, 212, 213, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 335, 408, 409, 410, 411, 412

Vybavení AV technikou:

 

 Specializované učebny:

Jazykové učebny - 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334 SB kapacita 20 míst

Vybavení AV technikou:

 

Rajská budova

Posluchárna 101 RB, kapacita 352 míst

Vybavení AV technikou:

 

Posluchárny  209 - 213 RB, kapacita cca 100 míst

Vybavení AV technikou:

 

15 učeben o kapacitě 24 míst (RB103-207)

Vybavení AV technikou:

 

Audiovizuální oddělení na Žižkově -  seznam obslužných pracovišť

Režie Vencovského aula - tel.:5406,5416, mard00@vse.cz nebo dostal@vse.cz

Pracoviště SB 210, - zajišťuje provoz  AV techniky v  učebnách ve Staré budově, posluchárnách  A -  D a v Likešově aule,   tel.: 5856, avo@vse.cz

Režie RB101, vchod  MI134 - zajišťuje provoz AV techniky v  učebnách v Rajské budově, tel.:5877, avo@vse.cz


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »