Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Audio / Video

Příkazem rektorky PR 02/2015 bylo od 1. července 2015 pracoviště Audiovizuální oddělení (dále jen AVO), doposud začleněné pod Výpočetním centrem, včleněno do struktury Kvestora VŠE, a to jako jedno z oddělení Odboru správy majetku s názvem Audiovizuální oddělení. Činnosti a služby dosud zajišťované pod Výpočetním centrem nově požadujte v rámci Odboru správy majetku.

Ovladače pro interaktivní tabule Triumph Board

 • učebny SB: 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 302, 303, 305, 305A, 306, 307, 308

Do notebooku musíte mít zapojený USB kabel z interaktivní tabule! Doporučujeme verzi 16, pokud nefunguje tak si prosím stáhněte verzi 15.

Činnost audiovizuálního oddělení

Audiovizuální oddělení výpočetního centra zabezpečuje vybavení učeben a poslucháren, Nové Auly a Jazykové laboratoře audiovizuální technikou včetně podpory uživatelům a servisu techniky během semestru denně od 7:00 do 19:45 v pracovní dny, po dohodě i v jinou dobu. Služby jsou zajištěny jak stálými pracovníky, tak i pomocnými silami z řad studentů . Pracovníci oddělení vykonávají další činnosti na podporu pedagogického procesu, jako je tvorba grafických, fotografických a audiovizuálních pomůcek pro výuku a dalších obrazových a zvukových materiálů pro potřeby školy.

Pracoviště:

 • Menza Italská
 • Provoz učeben Žižkov
 • Nová aula
 • Učebny a posluchárny JM

Menza Italská č.dv.102 MI
kontakt: Ing. Miloš Weigert, vedoucí oddělení, tel.: 22409 5822, weigert@vse.cz

 • nákupy audiovizuální techniky pro všechna pracoviště VŠE
 • pořizování zvukových nahrávek ve studiu i v exteriérech
 • ozvučování různých prostor na VŠE
 • zápůjčky audovizuální techniky mimo budovu pro vyučující
 • výroba ochranných kopií videokazet pro vyučující

Provoz učeben Žižkov 210 SB
kontakt: Miroslav Horáček, tel: 22409 5856, horacek@vse.cz

 • zapůjčování audiovizuální techniky pro vyučující
 • technická podpora pro půjčovanou audiovizuální techniku
 • ozvučování učeben a poslucháren
 • spravuje učebny ve staré budově (vyjma počítačových učeben) a učebnu v menze (zpětné projektory - výměny žárovek, periodická údržba, pojekční plátna)
 • spravuje 2 specializované učebny s uzavřeným televizním okruhem (TV+videorekordér) doporučujeme vyučujícím používajícím velmi často video požádat pedagogické oddělení o přidělení této učebny na semestr
 • spravuje osm jazykových učeben s uzavřeným televizním okruhem (TV+videorekordér) a magnetofonem pro přehrávání audiokazet na jazykových učebnách
 • spravuje nepočítačové učebny s pevnou instalací dataprojektoru a jednoho počítače pro vyučujícího
 • spravuje posluchárny A. ,B, C, D a Stará Aula (ozvučení, dataprojekce, PC)
 • zhotovuje záložní ochranné kopie medií pro vyučující

 

Nová aula (posluchárna s kapacitou 420 míst, možnost rošíření až na 480 míst, trvalá přítomnost techniků v režii auly)
kontakt: tel.: 22409 5406 David Markovec

 • v průběhu semestru zajištění výuky
 • imatrikulace
 • promoce
 • konference
 • kulturní a společenské akce
 • pronájem prostror pro cizí subjekty

Poznámka: Veškeré akce konané mimo rozvrh schvaluje vedení školy. Požadvky předávejte v dostatečném časovém předstihu na sekrtetariát rektorky č.dv.160 NB, tel.:22409 5720 (5730)

Učebny a posluchárny Jižní Město

 • pořizování videozáznamů
 • střih videozáznamu a digitální komprimace do různých formátů pro webové aplikace
 • zapůjčování audiovizuální techniky pro vyučující
 • technická podpora pro půjčovanou audiovizuální techniku
 • zajišťuje technickou podporu CIKS na JM
 • spravuje AV techniku v 16-ti jazykových učebnách (TV + videorekordér + magnetofon na audiokazety)
 • spravuje ozvučení ve 3 posluchárnách a 4 velkých učebnách (bezdrátové mikrofony + kazetový magnetofon)
 • spravuje AV techniku na 4 počítačových učebnách (dataprojektor + plátno)
 • spravuje AV techniku na všech učenách na JM (zpětný projektor + plátno)
 • spravuje dataprojektor a projekční plochy v posluchárnách 103, 104, 105
 • zajišťuje provoz jazykové laboratoře na Jižním městě
 • zajišťuje provoz rozhlasové ústředny

Translate »