Programové prostředky pro výuku

Jaké programové prostředky sítě mi mohou usnadnit výuku ?

Aktuálnípřehled instalovaného software na konkrétních počítačových učebnách a studovnách VŠE naleznete v připojené tabulce.


Některé aplikace se instalují na disk D - do adresáře Programy.

Vzhledem k tomu, že na disku D má možnost každý uživatel zapisovat a mazat, může dojít po instalaci k poškození souborů, které jsou pro aplikaci nezbytné ke spuštění (změnou souboru nebo vymazáním uživatele).
Pod ikonou Programy na ploše se vyskytuje _MENU. V _MENU je položka Verify application on D.  Zde jsou linky, které umožní programy, které se na disk D instalují, nastavit do původního stavu  (skript celý adresář na disku D vymaže a nakopírují  se výchozí soubory do příslušného adresáře). 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »