Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Evidence Software

Útvar, který si software individuálně pořizuje (zakoupí, získá darem, apod.), je  povinen předložit jej  k evidenci do  Výpočetního centra, a to včetně těchto  dokladů (průvodního listu k zakázce, faktury,  licenční smlouvy, darovacího dopisu apod.) a firemní dokumentace.

Výpočetní centrum dodávku SW zaeviduje v technické evidenci SW.  Zaevidování SW potvrdí pracovník VC podpisem v likvidačním listu faktury s uvedením evidenčního čísla SW.   VC proti podpisu garantovaného pracovníka SW a razítka nákladového střediska předá SW do  užívání.

 Vysoká škola ekonomická na základě podmínek programu Microsoft Campus Agreement a EES zajistila pro pedagogické pracovníky práva Work at Home na používání základního software pro pracovní účely na domácím počítači školou zakoupeném. Jedná se o upgrade operačního systému MS a kancelářský balík Office. V tomto případě je možnost zapůjčení instalačního CD na 1 den  proti podpisu Souhlasu s licenčními podmínkami  smlouvy  k vlastní domácí instalaci.

Evidenci software, případný nákup software a zapůjčení instalačního CD k domácí instalaci zajišťuje  Ing. Věra Soukupová (místnost 15 sb, l. 5830)
Uřední hodiny: Po, ST: 9.00-11.30    Ut, Čt: 13.00 - 14.30


Translate »