Blokování přístupu na Internet v PC učebnách

Návod pro učitele

Od dubna 2011 je prostřednictvím nastavení v InSISu možné omezit přístup z PC v počítačových učebnách pouze na lokální síť VŠE, tzn. zakázat pro všechny PC v učebně přístup k internetu.

Vyučující tímto způsobem mohou během psaní testů v počítačových učebnách eliminovat zneužívání informací dostupných na internetu. Přístup k InSISu a dalším školním systémům přitom zůstává zachován.

1.   Kdo a kde může přístup blokovat

Vyučující, kteří chtějí zablokovat přístup k internetu na učebnách, ve kterých v aktuálním semestru dle rozvrhu neučí (např. v případě suplování, vypsání termínu testu do jiné učebny, apod.), mohou
o toto nastavení požádat pracovníky SPUS nebo PVT JM před začátkem výuky či testu.

2.   Pravidla používání nastavení

3.   Jak blokovat přístup ze svého účtu v InSIS

Informační zdroj: Bc. Jan Říha


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »