Problém s počítačem v počítačové učebně nebo studovně

Mám problém s počítačem v počítačové učebně nebo studovně

Podle lokality, v níž se s tímto problémem potýkáte, se s důvěrou obraťte na:

Žižkov

Na obou patrech počítačových učeben (1 a 2.patro) je stálý technický dozor
při vstupu do prostoru učeben.

V případě počítačových studoven 18SB a 19SB (přízemí Staré budovy) je možné obrátit se na Helpdesk, místnost 22 SB

Jižní město

místnost 356 JM


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »