Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přístup do sítě VŠE

Související stránky

Jak získám přístup do sítě VŠE?

Přístup do počítačové sítě VŠE je autorizovaný. To znamená, že každý student i zaměstnanec má vlastní a na celé VŠE jedinečné uživatelské jméno. Uživatelské jméno společně s heslem je uživatelské konto či účet a je nezbytné pro práci s počítačovou sítí.

Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do studijního informačního systému InSIS a školní počítačové sítě získáte  po přihlášení do aplikace  Elektronická přihláška ke studiu na adrese http://isis.vse.cz/prihlaska/ . Více informací naleznete na wiki.vse.cz.

Heslo u studentů je na počátku studia náhodně vygenerováno, má vždy devět znaků.

Toto heslo si pečlivě uschovejte a doporučujeme si jej ihned po prvním přihlášení změnit.

Jak provést změnu hesla najdete v sekci Obecné informace – Počítačová síť.

Pokud heslo pro přístup do počítačové sítě zapomenete, nezbude vám jiná možnost, než požádat osobně službu počítačových učeben (356 JM) resp. pracovníka recepce na Žižkově (22sb) o pomoc. Nezapomeňte si vzít průkaz totožnosti (např. ID kartu).

Přidělené uživatelské jméno se nemění po celou dobu studia a v rámci VŠE je zcela jedinečné.

U studentů prezenčního studia má uživatelské jméno tvar: Xpppjnn, kde X označuje studenta řádného denního studia, ppp jsou první tři znaky z příjmení, j je jeden znak ze jména a nn jsou dvě nebo tři číslice, které zajišťují jedinečnost uživatelských jmen i při shodě prvních tří znaků z příjmení a prvního písmene jména.


Translate »