Přechod na prostředí Windows 7

Výměna operačního systému (OS) koncových stanic, síťového prostředí a dokončení infrastruktury virtualizace

Prostředí sítě na bázi Novellu je v podmínkách VŠE používáno od devadesátých let minulého tisíciletí a je masivně kontinuálně využíváno po dobu více než dvaceti let jak pro přímou práci uživatelů, tak pro provoz aplikací. Právě prostřednictvím aplikací se výměna prostředí dotkne i uživatelů, kteří zdánlivě Novell a jeho služeb vůbec nepoužívají. Výše uvedená „trojakce“ bude vedle zavedení integrovaného studijního informačního systému patřit ke dvěma největším a svým dopadem nejzávažnějším a nejkomplexnějším akcím posledních dvou desítek let v oblasti IT školy. Výpočetní centrum z tohoto důvodu věnuje tomuto projektu maximální péči a pokouší se jej optimalizovat jak z hlediska zachování uživatelského pohodlí během vlastního přechodu, tak z hlediska maximální výtěžnosti po jeho realizaci. Je však zřejmé, že tak náročná změna se nemůže obejít bez jistého nepohodlí a zvýšené zátěže pro uživatele a to jak na zaměstnaneckých stanicích pro zaměstnance, tak na učebnách pro studenty a učitele.

Změny spočívají především ve:

Přečtěte si, prosím, celý článek "Přechod na prostředí Windows 7" a "Časový harmonogram".


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »