Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přechod na prostředí Windows 7

Související stránky

Výměna operačního systému (OS) koncových stanic, síťového prostředí a dokončení infrastruktury virtualizace

Prostředí sítě na bázi Novellu je v podmínkách VŠE používáno od devadesátých let minulého tisíciletí a je masivně kontinuálně využíváno po dobu více než dvaceti let jak pro přímou práci uživatelů, tak pro provoz aplikací. Právě prostřednictvím aplikací se výměna prostředí dotkne i uživatelů, kteří zdánlivě Novell a jeho služeb vůbec nepoužívají. Výše uvedená „trojakce“ bude vedle zavedení integrovaného studijního informačního systému patřit ke dvěma největším a svým dopadem nejzávažnějším a nejkomplexnějším akcím posledních dvou desítek let v oblasti IT školy. Výpočetní centrum z tohoto důvodu věnuje tomuto projektu maximální péči a pokouší se jej optimalizovat jak z hlediska zachování uživatelského pohodlí během vlastního přechodu, tak z hlediska maximální výtěžnosti po jeho realizaci. Je však zřejmé, že tak náročná změna se nemůže obejít bez jistého nepohodlí a zvýšené zátěže pro uživatele a to jak na zaměstnaneckých stanicích pro zaměstnance, tak na učebnách pro studenty a učitele.

Změny spočívají především ve:

  • změně OS na koncových stanicích (přechod z Windows XP na Windows 7, resp. 8 )

  • změně síťového prostředí Novell eDirectory na síťové prostředí Microsoft  Active Directory (AD)

  • dokončení virtualizace zavedením persistentních klientů

Přečtěte si, prosím, celý článek "Přechod na prostředí Windows 7" a "Časový harmonogram".


Translate »