Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Změna pošty do Office 365

Postup

Změna poštovního serveru se skládá z následujících kroků, některé z nich jsou volitelné:

1. zkontrolovat/upravit "Univerzitní e-mail" v InSISu
2. zrušit přesměrování na původním místě
3. změnit distribuční server v InSISu
4. nastavit přesměrování na původním místě do Office 365
5. volitelně nastavit přesměrování mimo VŠE v Office 365
6. volitelně zkopírovat poštu z původní schránky

Před začátkem změn si ověřte, že se přihlásíte do Office 365.

1. Univerzitní e-mail

Adresa z položky univerzitní e-mail (např. abcd00@vse.cz) se používá jako odchozí adresa při odesílání pošty z Office 365 a z InSISu. Studenti mají obvykle jen jednu možnou variantu univerzitního e-mailu, zaměstnanci a doktorandi si mohou nastavit i adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@vse.cz. Studenti a zaměstnanci z Fakulty managementu v Jindřichově Hradci si mohou nastavit i tvar @fm.vse.cz. Univerzitní e-mail se obvykle používá jako adresa při posílání mailů uvnitř školy.

Aktuální nastavení si můžete zobrazit v aplikaci Lidé v InSISu. Následuje ukázkový výpis:

o365-univerzitni-email v2

Hodnotu univerzitního e-mailu lze změnit v InSISu - v aplikaci Poštovní schránka zvolte Nastavení a poté v Základní nastavení může zvolit hodnotu položky Odesílatel. Následuje ukázka pro testovací účet z FM:

o365-univerzitni-email-2

Já mám v nabídce i adresu ve tvaru jmeno.prijmeni:

o365-univerzitni-email-3

Nastavujte pouze adresy, které končí @vse.cz či @fm.vse.cz (zaměstnanci a studenti z FM).
Ostatní možnosti (@isis.vse.cz, @o365.vse.cz) nemusí fungovat.

Všechny uvedené adresy v nabídce se používají jako příchozí - pokud na některou z nich dorazí mail, tak ho dostanete do své poštovní schránky. V některých případech nabídka obsahuje podivná či prastará jména, která již nepoužíváte. Pokud některou chcete zrušit, tak prosím napište požadavek na helpdesk@vse.cz.

Pokud si změníte univerzitní e-mail, tak se změna v Office 365 projeví obvykle až druhý den.

2. Zrušit přesměrování na původní schránce

Pokud si přeposíláte automaticky poštu jinam, tak toto přesměrování dočasně zrušte. V pátém kroku ho opět nastavíte, tentokrát ve schránce Office 365.

Pokud v mezidobí dostanete nějaký dopis, tak se Vám nepřepošle do schránky mimo školu.

3. Změnit distribuční server v InSISu

Školní poštovní schránku můžete mít na jednom z následujících "distribučních" serverů:

 • InSIS (isis.vse.cz) - nyní studenti a externí spolupracovníci. Kapacita 15MB. Tato možnost zůstává i do budoucna, vhodné pro uživatele s minimálním množstvím pošty, popř. pokud poštu přeposíláte mimo školu a na školních serverech si nic neukládáte.
 • Office365 (o365.vse.cz) - schránku má většina studentů a zaměstnanců. Kapacita 50GB.
 • lotus (kotelna.vse.cz) - část zaměstnanců, Lotus Notes. Předpokládáme ukončení použití pro poštu do konce roku 2014.
 • fm (mserv.fm.vse.cz) - studenti a zaměstnanci z FM.

Konkrétní umístění poštovní schránky (distribuční server) si určuje uživatel sám přes aplikaci "Doručování univerzitní pošty", která je umístěna v sekci "Technologie a jejich správa" v InSISu. Na následujícím obrázku je situace s aktuálně nastaveným distribučním serverem na Lotus Notes:

o365-distrib-1

Změnit distribuční server na Office 365 je nyní již snadné. Po odkliknutí změny chvíli trvá, než se nový distribuční server řádně nastaví - mohou to být i desítky minut. V mezidobí Vám aplikace Doručování univerzitní pošty zobrazuje, že probíhá změna distribučního serveru.

Po změně distribučního serveru na Office 365 bude doručování pošty na Vaši adresu vypadat následovně:

 • pošta z Office 365 se bude posílat lokálně,
 • pošta z InSISu se bude přeposílat na Office 365,
 • pošta ze světa se bude posílat do Office 365,
 • pokud jste měli původní schránku v Lotus Notes, bude pošta z Lotus Notes zůstávat v Lotus Notes - to je chybně, úprava viz následující bod čtyři,
 • pokud jste měli původní schránku na mserv.fm.vse.cz, bude pošta odeslaná z mserv.fm.vse.cz zůstávat na mserv.fm.vse.cz - to je chybně, úprava viz následující bod čtyři.

4. Nastavit přesměrování na původním místě

Tento bod je pouze pro uživatele, kteří měli původní schránku v Lotus Notes či na mserv.fm.vse.cz. V InSISu se nastavuje přesměrování automaticky. Pokud si přepnete z Office 365 do InSISu, tak se v Office 365 nastaví přesměrování též automaticky.

4.1 Původní schránka v Lotus Notes

O nastavení přesměrování požádejte správce Lotus Notes - pošlete mail na lotus@vse.cz. Administrátor nastaví přeposílání bez toho, že by se v LN ukládala kopie dopisů. Počítejte s tím, že nastavení může chvíli trvat a v mezidobí se Vám pošta posílaná od jiných uživatelů v Lotus Notes nebude přeposílat do Office 365. Krátkodobě si můžete pomoci i sami tím, že si v Lotus Notes nastavíte pravidlo pro odesílání kopie veškeré došlé pošty na adresu username@o365.vse.cz. Toto krátkodobé řešení má jednu nevýhodu - v LN se ukládají kopie dopisů a může dojít k zaplnění schránky a následně k odmítání pošty.

Pravidlo lze nastavit v klientovi i přes webové rozhraní. Následuje ukázka mého pravidla:

o365-ln-pravidlo

Pokud si nastavíte přesměrování v Lotus Notes či na mserv.fm.vse.cz, tak již nepřepínejte distribuční server zpět. Jinak nejspíš ztratíte dopisy.

5. Volitelně - nastavit přesměrování mimo VŠE v Office 365

V Office 365 si můžete nastavit přesměrování pošty na jiný poštovní účet - v rámci školy i mimo školu. Microsoft má na svých stránkách popis nastavení přes webové rozhraní. Přesměrování pošty lze nastavit i přes Outlook (popis je pro Outlook 2007, ale lze použít i pro novější). Pomocí pravidel lze nastavit přeposílání části pošty.

Upozornění: Office 365 umožňuje pouze jedno přesměrování mezi účty. Pokud si nastavíte přesměrování ze svého účtu na účet kolegy v Office 365, tak mu Vaše dopisy správně dojdou. Pokud si Však kolega nastaví přesměrování dál, tak Vaše dopisy budou končit v jeho schránce a dále se již nepošlou.

6. Volitelně - zkopírovat poštu z původní schránky

Svoji starou poštu můžete ponechat na původním místě a v případě potřeby k ní přistupovat stejným způsobem jako doposud (přes web, přes klienta). I v tomto případě bychom byli rádi, kdybyste ve svoji staré schránce smazali dopisy, které nemá smysl dále uchovávat.

Pro kopírování využijeme poštovního klienta Outlook, nakonfigurujte si ho pro svoji schránku v Office 365. Zkopírování pošty se skládá z následujících kroků:

 1. Pročistit původní schránku - vymazat dopisy, které nemá smysl přenášet. Zkrátíte tím dobu vlastního kopírování dopisů.
 2. Připojit poštovní schránku na původním místě přes protokol IMAP (viz body 6.1, 6.2 a 6.3).
 3. Zkopírovat složky či konkrétní zprávy z původního místa pod účet Office 365.
 4. Po ověření správnosti zkopírování smazat zprávy na původním místě. V případě Lotus Notes požádat administrátora o zrušení schránky.

Uživatelé s poštovní schránkou v Lotus Notes mohou požádat Helpdesk Výpočetního centra (helpdesk@vse.cz) o přenesení pošty a položek kalendáře. Je to nejjednodušší a bezproblémové.

6.1 IMAP v InSISu

Server příchozí pošty (IMAP)
adresa serveru isis.vse.cz
port 993
typ zabezpečení SSL
heslo stejné jako do InSISu

Upozornění - IMAP není standardně povolen, volbu naleznete po přihlášení do InSISu „Poštovní schránka“ -> „Nastavení“ ->“Vzdálené čtení“

Server odchozí pošty (SMTP)
adresa serveru smtp.vse.cz
port 465
typ zabezpečení SSL
heslo stejné jako do InSISu

 6.2 Lotus Notes

Server příchozí pošty (IMAP)
adresa serveru baribal.vse.cz
port 993
typ zabezpečení SSL
heslo heslo pro webový přístup k Lotus Notes
ověřte přihlášením na kotelna.vse.cz

Poznámka - odchozí pošta není standardně přes IMAP dostupná. Nutno ji zařadit do nějaké pomocné složky.

 Server odchozí pošty (SMTP)
 adresa serveru baribal.vse.cz
port 465
typ zabezpečení SSL
heslo heslo pro webový přístup k Lotus Notes
stejné jako pro IMAP na baribal.vse.cz

6.3 mserv.fm.vse.cz

Server příchozí pošty (IMAP)
adresa serveru mserv.fm.vse.cz
port 993
typ zabezpečení SSL
heslo heslo pro mail na fm.vse.cz

 

Server odchozí pošty (SMTP)
 adresa serveru mserv.fm.vse.cz
port 465
typ zabezpečení SSL
heslo heslo pro mail na fm.vse.cz

Podrobný popis nastavení IMAPu na mserv.fm.vse.cz pro Outlook 2010.

 


Translate »