Rozesílání hromadné pošty

Pod termínem hromadná pošta se dnes rozumí rozesílání dopisu většímu počtu adresátů/příjemců.

1. Zákonná omezení

Hromadnou poštou se doručují především obchodní sdělení, viz Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Při rozesílání obchodních sdělení (např. pozvánek na konferenci, dotazníků) byste měli mít vlastní databázi kontaktů, z nichž všichni příjemci vyjádřili se zasílání zpráv souhlas (tzv. opt-in) - podrobněji ve vysvětlení pojmu nevyžádaná pošta. Součástí dopisu musí být i možnost odhlášení z posílání dalších zpráv. Vhodná je hlavička List-unsubsribe, postačuje i možnost odhlásit se pomocí mailu, viz následující ukázka:

N.B: *Dear Sir/Madam*, we respect your privacy. In case, you do not intend to receive our mails, kindly click Reply and just mention, Unsubscribe , please. Thank you.

Zprávy posílané vlastním zaměstnancům či studentům se nepovažují za spam, pokud tyto zprávy souvisí s výukou či jinou činností školy. To ale neznamená, že nemohou být v některých případech obtěžující.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Přemýšlejte nad tím, zda odeslaná zpráva je přínosem pro příjemce a zda i frekvence zpráv není obtěžující.

2. Technické možnosti

Uživatelé na VŠE mají k dispozici tyto způsoby rozesílání hromadné pošty:

  1. rozesílání hromadných zpráv z InSIS
  2. rozesílání hromadných zpráv z Office 365
  3. rozesílání hromadných zpráv přes smtp.vse.cz
  4. použití diskusních skupin,
  5. rozesílání hromadných zpráv prostřednictvím správy sítě.

2.1 Rozesílání hromadných zpráv z InSIS

InSIS obsahuje podporu pro rozesílání zpráv většímu počtu příjemců:

Posílání z InSIS má následující omezení:

2.2 Rozesílání hromadných zpráv z Office 365

Pro odeslání hromadné pošty z Office 365 existují následující omezení:

Jsou dva vhodné způsoby pro rozeslání dopisů:

2.3 Rozesílání hromadných zpráv přes smtp.vse.cz

Můžete si nakonfigurovat poštovního klienta (Outlook, Thunderbird, ...), aby posílal zprávy přes smtp.vse.cz. Pro odesílání pošty jsou následující omezení:

Adresáti by opět měli být v položce Bcc.

2.4 Použití diskusních skupin

Zpráva poslaná na adresu diskusní skupiny se rozešle všem registrovaným členům. Software na diskusní skupiny umožňuje jednotlivým osobám se hlásit a odhlašovat ze skupiny - tím lze splnit zákonný požadavek na opt-in.

Další informace o diskusních skupinách na VŠE.

2.5 Rozesílání hromadných zpráv prostřednictvím správy sítě

Pokud máte velký počet adresátů (v řádech tisíců) či potřebujete nějaké nestandardní odeslání, obraťte se na správu lokální sítě výpočetního centra - pošlete požadavek na adresu sus@vse.cz.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »