Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozesílání hromadné pošty

Pod termínem hromadná pošta se dnes rozumí rozesílání dopisu většímu počtu adresátů/příjemců.

1. Zákonná omezení

Hromadnou poštou se doručují především obchodní sdělení, viz Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Při rozesílání obchodních sdělení (např. pozvánek na konferenci, dotazníků) byste měli mít vlastní databázi kontaktů, z nichž všichni příjemci vyjádřili se zasílání zpráv souhlas (tzv. opt-in) - podrobněji ve vysvětlení pojmu nevyžádaná pošta. Součástí dopisu musí být i možnost odhlášení z posílání dalších zpráv. Vhodná je hlavička List-unsubsribe, postačuje i možnost odhlásit se pomocí mailu, viz následující ukázka:

N.B: *Dear Sir/Madam*, we respect your privacy. In case, you do not intend to receive our mails, kindly click Reply and just mention, Unsubscribe , please. Thank you.

Zprávy posílané vlastním zaměstnancům či studentům se nepovažují za spam, pokud tyto zprávy souvisí s výukou či jinou činností školy. To ale neznamená, že nemohou být v některých případech obtěžující.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Přemýšlejte nad tím, zda odeslaná zpráva je přínosem pro příjemce a zda i frekvence zpráv není obtěžující.

2. Technické možnosti

Uživatelé na VŠE mají k dispozici tyto způsoby rozesílání hromadné pošty:

 1. rozesílání hromadných zpráv z InSIS
 2. rozesílání hromadných zpráv z Office 365
 3. rozesílání hromadných zpráv přes smtp.vse.cz
 4. použití diskusních skupin,
 5. rozesílání hromadných zpráv prostřednictvím správy sítě.

2.1 Rozesílání hromadných zpráv z InSIS

InSIS obsahuje podporu pro rozesílání zpráv většímu počtu příjemců:

 • studenti mohou poslat e-mail všem spolužákům z aplikace Moji spolužáci v Portálu studenta.
 • učitelé mohou postat e-mail studentům svých přednášek a cvičení - v "Záznamníku učitele" vyberete předmět a následně přes volbu "Studenti a kontakty" vyberete studenty, kterým se má dopis poslat.

Posílání z InSIS má následující omezení:

 • Dostupné seznamy adresátů závisí na Vašich právech v rámci InSIS - učitel může posílat hromadné dopisy pouze studentům ze svých přednášek/cvičení, nemůže např. poslat mail studentům jiného předmětu.
 • Nelze změnit adresu odesílatele, vždy se odesílá pod adresou přihlášeného uživatele. Tj. on dostane zprávy o nedoručení či odpovědi na dopisy.

2.2 Rozesílání hromadných zpráv z Office 365

Pro odeslání hromadné pošty z Office 365 existují následující omezení:

 • Za den lze odeslat dopisy pro max. 10000 adresátů, v jednom dopise může být max. 500 adresátů - viz Exchange online limits.
 • Odesíláte buď pod svojí e-mailovou adresou či pod adresou sdílené poštovní schránky, ke které máte přístup.
 • Potřebujete mít poštovní schránku v Office 365.

Jsou dva vhodné způsoby pro rozeslání dopisů:

2.3 Rozesílání hromadných zpráv přes smtp.vse.cz

Můžete si nakonfigurovat poštovního klienta (Outlook, Thunderbird, ...), aby posílal zprávy přes smtp.vse.cz. Pro odesílání pošty jsou následující omezení:

 • Za den můžete odeslat max. 500 dopisů pro max. 2000 adresátů (v jednom dopise může být až 500 adresátů).
 • Adresa odesílatele může být libovolná (nemusí být ani ze školy).

Adresáti by opět měli být v položce Bcc.

2.4 Použití diskusních skupin

Zpráva poslaná na adresu diskusní skupiny se rozešle všem registrovaným členům. Software na diskusní skupiny umožňuje jednotlivým osobám se hlásit a odhlašovat ze skupiny - tím lze splnit zákonný požadavek na opt-in.

Další informace o diskusních skupinách na VŠE.

2.5 Rozesílání hromadných zpráv prostřednictvím správy sítě

Pokud máte velký počet adresátů (v řádech tisíců) či potřebujete nějaké nestandardní odeslání, obraťte se na správu lokální sítě výpočetního centra - pošlete požadavek na adresu sus@vse.cz.


Translate »