Rezervace místností

Žádost o rezervace místnosti, vyřízení žádosti

Vytváření žádostí o schůzku včetně rezervace místností (lze požádat pouze o rezervaci místnosti) v Outlooku je popsáno v příručce Outlook 2013 ve třetí kapitole věnované kalendáři. Rezervace přes webové rozhraní je popsáno ve třetí kapitole příručky Microsft Office 365.

On-line popisy:

Zakládání místností

Pokud chcete v Office 365 spravovat rezervace na nějakou místnost, pošlete žádost o její založení na adresu sls@vse.cz. Učebny a posluchárny by se měli rezervovat v InSIS, neboť je nesmyslné mít část rezervací (rozvrh) v InSIS a zbytek rezervací někde jinde.

V žádosti by mělo být:

Způsob vyřizování rezervací

Existuji tři základní modely vyřizování požadavků na rezervaci (pojmenování modelů jsem si vymyslel, nemají souvislost s názvem používaným pro místnosti na škole):

  1. zasedací místnost - o zasedací místnost se stará sekretářka útvaru, která má u sebe obvykle i klíče k místnosti. Všechny požadavky vyřizuje/schvaluje ona, vydává i klíče k zasedačce. Na základě požadavků někdy zajišťuje i občerstvení či následný základní úklid (odnesení hrnečků ...). Rezervace obvykle probíhá tak, že žádající zavolá sekretářce a ta zapíše událost do kalendáře včetně případných poznámek. Lze podat žádosti i elektronicky (přes Outlook) - tyto žádosti o rezervaci sekretářka schvaluje či odmítá.
  2. jednací místnost - rozšíření předchozího s tím, že do místnosti mají přístup i několik dalších osob (mají vlastní klíče či je vstup na kartu). Tyto osoby mohou podat žádost, která se automaticky schválí (pokud není v kolizi). Ostatní musí opět přes sekretářku.
  3. seminární místnost - existuje větší skupina osob, která má přístup do místnosti (obvykle přes karty). Tyto osoby mohou podat žádost o rezervaci, které se automaticky schválí (pokud již čas není obsazen). Nemusí existovat správce místnosti. Pokud mají mít ostatní možnost podat žádost, musí být definován správce místnosti - ten se musí postarat o zajištění fyzického přístupu do místnosti (klíče ...).

V žádosti prosím specifikujte:

Doplňkové vlastnosti:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »