Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Office 365 v mobilních zařízeních

Poštu a další informace (kalendář, kontakty, úkoly) lze snadno číst, doplňovat, aktualizovat na mobilních zařízeních.

Protokoly Exchange ActiveSync, IMAP4 a POP3

Pokud chcete svůj e-mail prohlížet v mobilním telefonu, je třeba nastavit propojení mezi mobilním telefonem a vaším účtem pomocí jednoho z následujících protokolů:

protokol popis
Exchange ActiveSync Umožňuje na mobilu pracovat s e-maily, položkami kalendáře, kontakty a úkoly. Můžete si zvolit, že se na mobilní zařízení bude synchronizovat pouze část - např. jen e-maily a položky kalendáře. Preferovaná varianta.
Pozor Exchange Webdav je starší protokol a není na Office 365 podporován.
IMAP4 Umožňuje na mobilu číst novou poštu i obsah ostatních složek poštovní schránky. Vedle serveru IMAP4 se musí též nakonfigurovat server pro odesílání pošty (SMTP). Popis konfigurace ze stránek firmy Microsoft.
POP3 Nedoporučovaná varianta - na mobilním zařízení budete číst pouze novou poštu. Popis konfigurace ze stránek firmy Microsoft.

Dále je popsána konfigurace na nejčastějších zařízeních s využitím protokolu Exchange ActiveSync.

iOS (iPhone, iPad)

Návod pro iPhone včetně obrazovek
 1. Klepněte na Nastavení > Pošta, kontakty a kalendáře > Přidat účet.
 2. Klepněte na Microsoft Exchange.
 3. Do pole Doména nemusíte zadávat nic. Zadejte informace požadované pro pole E-mail, Uživatelské jméno a Heslo. Do polí E-mail a Uživatelské jméno je potřeba zadat uživatelské jméno včetně @vse.cz (například qtest00@vse.cz). Heslo je stejné jako v InSISu, do pole Popis může doplnit libovolný text, např. Office 365.
 4. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na Další. iPhone se pokusí vyhledat nastavení, které je potřeba k tomu, aby bylo možné nastavit váš účet. Pokud iPhone najde vaše nastavení, přejděte ke kroku 6.
 5. Pokud iPhone vaše nastavení nenajde, bude potřeba název serveru Exchange ActiveSync vyhledat ručně. Do pole Server zadejte název outlook.office365.com a klepněte na Další.
 6. Vyberte typ informací, které chcete mezi účtem a zařízením synchronizovat, a stiskněte Uložit. Ve výchozím nastavení se synchronizuje pošta, kontakty a kalendáře.

Android

Návod pro Android včetně obrazovek
 1. Vyberte z nabídky Aplikace možnost E-mail. Název této aplikace může být v některých verzích systému Android Mail.
 2. Vyplňte svoji školní uživatelské jméno včetně @vse.cz, např. abcd01@vse.cz, heslo a zvolte Ruční nastavení.
 3. Vyberte typ Exchange ActiveSync. Tato možnost může mít v některých verzích systému Android název Exchange account.
 4. Zadejte následující informace o účtu:
  • Doména\Uživatelské jméno  uveďte své uživatelské jméno společně s doménovým jménem @vse.cz (např. abcd01@vse.cz),
  • Heslo - vaše heslo do InSIS,
  • Server - vyplňte outlook.office365.com.
 5. Potvrďte tlačítkem OK souhlas se vzdálenou správou zabezpečení. Pokud ztratíte mobil, můžete poté přes webové rozhraní v Office 365 smazat obsah telefonu – viz Delete all information from your lost phone or tablet a Wipe a Mobile Device for a User.
 6. Přizpůsobte nastavení svého účtu (časy a způsoby synchronizací, které položky synchronizovat) a zvolte Další.
 7. Nakonec pojmenujte toto připojení. Vhodné je použít školní emailovou adresu. Tlačítkem Další uložíte hotový profil.

Windows Phone 7.5 a vyšší

Návod pro Windows Phone včetně obrazovek
 1. Vyberte ze seznamu aplikací položku Nastavení a potom vyberte E-mail + účty.
 2. Vyberte položku Přidat účet > Outlook.
 3. Zadejte své uživatelské jméno včetně @vse.cz (např. qtest00@vse.cz) a heslo a vyberte položku Přihlásit. Telefon se váš e-mailový účet pokusí automaticky nastavit. Pokud nastavení proběhne úspěšně, přejděte ke kroku 6.
 4. Pokud se zobrazí zpráva „Zkontrolujte informace a zkuste to znovu. Je možné, že jste chybně zadali heslo.“, ověřte, zda jste zadali správné přihlašovací údaje a heslo. V této fázi nemusíte zadávat žádnou hodnotu do polí Uživatelské jméno a Doména. Vyberte možnost Přihlásit. Pokud nastavení proběhne úspěšně, přejděte ke kroku 6.
 5. Pokud váš e-mailový účet nelze nastavit automaticky, zobrazí se zpráva „Nemůžeme najít vaše nastavení“. Vyberte položku Upřesnit. Bude nutné zadat následující informace:
  • E-mailová adresa: Zde zadejte svou úplnou e-mailovou adresu (univerzitní email), například tom.test@fm.vse.cz.
  • Heslo: heslo k e-mailovému účtu.
  • Uživatelské jméno: Jde o uživatelské jméno společně s doménovým jménem @vse.cz, např. qtest00@vse.cz.
  • Doména: Jde o část e-mailové adresy napravo od symbolu @, tj. vse.cz.
  • Server Zadejte outlook.office365.com
  • Zaškrtněte políčko Zobrazit všechna nastavení a ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Server vyžaduje zašifrované připojení.
 6. Pokud mobil zobrazí dotaz na vynucení zásad, vyberte možnost OK.

Průvodci nastavením mobilního telefonu od firmy Microsoft. Obsahují i postupy nastavení pro méně časté platformy jako je Blackberry, Symbian či Kindle Fire. Součástí návodu bývá i video s postupem nastavení.

Translate »