Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Migrace dopisů z InSISu do Office 365

Dvě varianty, výhody a nevýhody

Existující dopisy si můžete zkopírovat z InSISu do Office 365 buď přes poštovního klienta či přes migrační dávku (popsáno na této stránce).

Výhody/nevýhody migrace přes poštovního klienta:Zkopirovani-pres-postovniho-klienta

 • složitější, musíte si nakonfigurovat poštovního klienta a sami kopírovat,
 • můžete si sami zvolit, které dopisy chcete zkopírovat a do kterých složek v Office 365,
 • při migraci můžete smazat zprávy uložené v poštovní schránce v InSISu (někdy výhoda, většinou nevýhoda),
 • obtížně se dělá přírůstkové kopírování nové pošty,

Výhody/nevýhody migrace přes migrační dávku:

 • pro uživatele výrazně jednodušší, není potřeba poštovní klient s podporou IMAPu,
 • přenesou se všechny dopisy,
 • cílová složka se určuje na základě obsahu dopisu,
 • u odeslané pošty se nezkopírují skrytí příjemci,
 • lze zadat vícekrát - migrace je přírůstková, tj. při dalším požadavku se kopírují pouze nové dopisy,
 • nezkopírují se dopisy větší než 25 MB (včetně všech příloh),

Zkopírování dopisů přes migrační dávku

Před vytvořením požadavku na zkopírování dopisů nastavte české názvy složek v Office 365. Jinak se Vám nezkopírují odeslané dopisy do správné složky.

V InSISu si otevřete svoji poštovní schránku, přejděte na Nastavení a zvolte Migrace poštovní schránky. Dostanete se na následující obrazovku a na ní stiskněte tlačítko Založit požadavek na kopii.

Migrace-1

Nyní již čekáte, až se dopisy zkopírují, vlastní migrace trvá obvykle dvě hodiny. Pokud si znovu zobrazíte stránku pro migraci, tak byste měli vidět průběh migrace:

Migrace-2

Většinou se setkáte s následujícími stavy:

 • vytvořený - zadali jste požadavek na zkopírování, zatím nebyl zpracován,
 • předaný ke zpracování - nyní se kopírují dopisy,
 • úspěšně dokončeno - zpracování požadavku na zkopírování úspěšně skončilo,

Pokud migrace dopisů skončí, tak na uvedené stránce uvidíte znovu tlačítko "Založit požadavek na kopii" a v historii uvidíte výsledný stav posledního požadavku na migraci.

Kde najdete zkopírované dopisy?

 1. Vyčkejte, až celá migrační dávka úspěšně skončí, tj. v InSISu bude dávka uvedena ve sekci Historie a bude mít stav "Úspěšně dokončeno".
 2. Pokud máte otevřenu poštu v Office 365, tak ukončete prohlížeč a znovu se přihlaste k Office 365. Pokud používáte Outlook, tak ho ukončete a znovu spusťte.
 3. Odkud kam se kopírují jednotlivé dopisy je uvedeno v následující tabulce:
  složka v InSISu složka v Office 365
  Doručená pošta => Doručená pošta
  Inbox => Doručená pošta
  Odeslaná pošta => Odeslaná pošta
  Doručená pošta - pokud má dopis pouze skryté příjemce
  Sent => Odeslaná pošta
  Doručená pošta - pokud má dopis pouze skryté příjemce
  Koš => vytvoří se složka "Koš"
  Rozepsaná pošta => vytvoří se složka "Rozepsaná pošta"
  Spam =>  nekopíruje se
  jinak pojmenovaná => v Office 365 se vytvoří nová složka se stejným jménem jako v InSISu
 4. Nyní v Office 365 můžete přesunout koncepty ze složky "Rozepsaná složka" do složky "Koncepty" a dopisy ze složky "Koš" do složky "Odstraněná pošta" a nově vytvořené složky smazat.
 5. Pokud máte anglické názvy složek, tak po migraci máte dvě složky s odeslanou poštou - složku "Sent Items" a nově vytvořenou složku "Odeslaná pošta". Dopisy ze složky "Odeslaná pošta" je nutné přesunout do systémové složky "Sent Items".
 6. Pokud jste z InSISu odeslali nějaký dopis pouze na skryté adresy, tak ho najdete ve složce Doručená pošta. Obvykle se to týká dopisů poslaných všem studentům/spolužákům ze skupiny či všem studentům z přednášky. V InSISu se u těchto dopisů zobrazuje příjemce Dočasný seznam z aplikace InSIS ....
 7. V klientu Outlook se Vám může změnit pořadí složek - můžete si je znovu přeskládat.
 8. Při přístupu přes Web se Vám nemusí zobrazovat složky, klikněte na roztažené u nápisu Složky:
  Migrace-3
 9. Ani poté se nemusí zobrazit všechny složky a je nutné ještě kliknout na nápis "Další"
  Migrace-4
 10. Po určité době může zadat nový požadavek na migraci - migrace je přírůstková, tj. přenesou se pouze nové dopisy.

 

 


Translate »