Power BI

Microsoft Power BI obsahuje analytické a reportingové nástroje pro zpracování většího objemu dat. 3D vyobrazení analytických výstupů nad mapovými podklady, automaticky vytvářené reporty na základě dotazů kladených v běžném jazyce (angličtině) či interaktivní animované grafy zobrazující vývoj v čase.

BI je zkratka pojmu Business intelligence, který označuje sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci informací pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech.

Jeden název, mnoho aplikací

Microsoft pod pojem Power BI zahrnuje více klientských a serverových aplikací.

a) Doplňky do Excelu???????????????????????????????????

Doplňky do Excelu umožňují získávat data z různých zdrojů, analyzovat je a následně je vizualizovat. Je možné výsledky též prezentovat na serverových aplikacích Power BI. Do Power BI v Excelu se řadí (popis převzat z příručky k Power BI):

Dostupnost jednotlivých doplňků je uvedena v následující tabulce:

doplněk školní image s Windows 7
(učebny, kanceláře)
jiný počítač s Office 2013 Pro
(např. z Office 365)
Power Pivot nainstalován, nutno aktivovat  nainstalován s Excelem, nutno aktivovat
Power View nainstalován, nutno aktivovat  nainstalován s Excelem, nutno aktivovat
Power Query nutno stáhnout a nainstalovat,
vyžaduje administrátorské oprávnění
 nutno stáhnout, nainstalovat a aktivovat
Power Map nainstalován, nutno aktivovat  nutno stáhnout, nainstalovat a aktivovat

V Office 2016 Microsoft tyto doplňky přejmenoval - viz Excel 2016 BI Branding Changes.

b) Serverové aplikace

pbi2Serverové aplikace mají podobné možnosti jako doplňky pro Excel, navíc umožňují sdílení dat, přehledů a grafů. Serverové aplikace mohou též kontinuálně získávat a zpracovávat data z databází (Oracle, MySQL, ...) i různých podnikových aplikací, např. SaleForce či Dynamics CRM. Existují dvě varianty serverových aplikací:

c) PBI1PowerBI Designer

Bezplatný PowerBI Designer je klientská aplikace, která funguje nezávisle na Excelu a umí spolupracovat s PowerBI.com. Zahrnuje funkčnost Power Query, Power Pivot a Power View.

Dokumentace, odkazy


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »