Planner (Plánovač)

Úkoly v Office 365

V Office 365 jsou nyní čtyři možnosti přidělování (plánování) úkolů:

Název Popis Poznámka
  Úkoly Osobní úkoly, obvykle si každý eviduje sám. Úkol lze přiřadit i jiným osobám. Provázáno s osobním kalendářem. Lze spravovat přes Outlook či přes webové rozhraní Office 365. Podpora i v některých klientech pro mobily.
o365_planner Planner (Plánováč) Úkoly pro členy skupiny. Nejdříve musí být vytvořena skupina, teprve poté lze členům skupiny přiřadit úkoly. Novinka roku 2016, do poloviny 2016 je to preview - může docházet k větším změnám. Přístupné pouze přes webové rozhraní.

Nutno zakoupit licence.

o365_project Project Online Komplexní řešení pro úkoly, harmonogramy včetně různých vazeb. Správce musí předem připravit databáze. Před používáním je vhodné absolvovat školení. Lze přistupovat přes webové rozhraní a pravděpodobně i přes aplikaci MS Project.
o365_weby Aplikace na webu V sharepointu (weby) lze připravit aplikace pro správu úkolů s úpravami pro procesy na konkrétním pracovišti. Úkoly mohou být provázány i s dalšími aplikacemi (osobní úkoly, zápisy, ...). Dostupné přes webové rozhraní.

Skupiny (Groups)

Plánovač je závislý na skupinách (Groups) - pokud nejste členy žádné skupiny, tak nemůžete členům skupiny přiřazovat úkoly a ani úkoly tímto způsobem dostávat.

Skupiny nejsou zatím na webu popsány - čekám na dohodnutí pravidel pro jejich používání. Skupiny jsou Office 365 od podzimu 2014. Nejdříve byly dostupné pouze přes webové rozhraní, nyní k nim lze přistupovat i z Outlooku 2016 či přes mobilní aplikace. Skupiny obsahují následující funkce:

Skupiny mohou ve školní instanci Office 365 vytvářet zaměstnanci, členy mohou být i studenti. Pokud má skupina i po měsíci od založení pouze jednoho člena, tak skupinu mažeme.

Popisy skupin:

Planner (Plánovač)

V české verzi je někde použit pojem Plánovač a někde Planner. V anglické verzi se používá pojem Planner či Tasks.

30. září 2016 skončilo zkušební období, od 1. října 2016 je pro použití Plánovače nutné zakoupit licence.

Plánovač je dostupný přes ikonu v nabídce aplikací či přes odkaz https://tasks.office.com.

Vlastnosti plánovače:

Přes volbu Nový plán se vytvoří nová skupina - nedoporučuji, nepřiřadíte skupině mnohé vlastnosti. Nejdříve vytvořte skupinu např. u pošty, přiřaďte členy a až poté vytvářejte úkoly.

Obrazovky

Následuje obrazovka s panelem (přehledem) úkolů pro konkrétní skupinu:

planner_prehled


 

Další snímek ukazuje jeden úkol:

planner_ukol


Lze si též zobrazit přehled ve formě grafů:

planner_grafy

Odkazy


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »