Principy nasazení

Po přibližně dvouletém pilotním projektu na FMV a U3V se škola rozhodla plošně využívat možnosti Office 365. Sjednocení platformy pro skupinovou spolupráci přinese další synergické efekty při vzájemné komunikaci zaměstnanců i studentů. Dalším cílem je zlepšit sdílení dokumentů a informací v rámci školy, i když si uvědomujeme, že to je nikdy nekončící práce.

1. Zásady nasazení Office 365 na VŠE

1.1 Office 365

1.2 Elektronická pošta, kalendář, kontakty

1.3 Správa a sdílení vlastních dokumentů (OneDrive)

1.4 Intranet útvaru/projektu

1.5 Instalace Office na soukromé počítače

1.6 Videokonference a zasílání zpráv

1.7 Co nebude součástí implementace Office 365 na VŠE

2. Licence

licence o365VŠE podobně jako většina ostatních škol využívá bezplatný plán/licenci Office Education E1 (dříve byl označen A2). Tento plán máme rozšířený o Project Online. Studenti i zaměstnanci mají navíc přidělenu licenci ProPlus -  možnost instalace Microsoft Office na až 5 vlastních počítačů. Získání "bezplatné" licence ProPlus je podmíněno tím, že škola platí Office pro zaměstnance a učebny.

2.1 Pravidla pro přidělování licencí

a)      Akreditované studijní programy

b)      Ostatní zahraniční studenti

c)       Celoživotní vzdělávání

d)      Zaměstnanci a ostatní osoby

3. Přiřazování/rušení licencí

3. 1 Přiřazení licence

Přiřazení licence Office 365 má následující kroky:

  1. Uživateli se založí účet v InSISu. Je to nutný předpoklad. Studentům se účet zakládá při zápisu do studia (ne v přijímacím řízení), zaměstnancům a pracovníkům na dohodu na základě přenosu údajů z osobní evidence (obvykle do druhého dne po začátku smlouvy).
  2. Na základě účtu v InSIS se vytvoří účet ve školní Active Directory, vůči které se následně ověřují hesla při přihlašování do Office 365. V Active Directory se účty zakládají dvakrát denně. Uživatel si poté musí změnit heslo v InSIS, aby se nastavilo i do Active Directory.
  3. Následně se vytvoří účet v Office 365 a přiřadí se licence.

Přidělení licence může trvat až 48 hodin od založení účtu v InSIS, obvykle je vytvořen do 24 hodin.

3.2 Zrušení či změna licence

Licence ProPlus je platná ještě 2 dny po ztrátě nároku (ukončení studia, začátku přerušení, ukončení smlouvy). Od tohoto okamžiku se počítá 30 dní, kdy programy z Microsoft Office plně funkční. Po uplynutí této doby je může používat v režimu čtení či si zakoupit vlastní licenci Office 365.

Ostatní licence budou platné 120 dní po ztrátě nároku. Tj. po tuto dobu od ukončení studia či od ukončení smlouvy budete mít přístup k elektronické poště, k dokumentům ve svém OneDrive apod. Přístup ke sdíleným dokumentům ve SharePointu může být omezen dříve.

Po uplynutí 120 dní se Vám automaticky změní distribuční server na InSIS - dopisy budete ještě dva měsíce dostávat do schránky v InSIS. Po 180 dnech se začne pošta pro Váš školní účet odmítat.

Změny v licencích se projeví do 24 hodin od vzniku příslušné události (ze studenta se stane zaměstnanec, student přeruší studium, ...).

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »