Pravidla pro práci v síti

Co jsem povinen respektovat při práci v síti ?

Při práci v počítačové síti VŠE jsem povinen respektovat kromě legislativy ČR zejména:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »