Uživatelská konta

Uživatelské konto

Přístup do počítačové sítě VŠE je autorizovaný. To znamená, že každý student i zaměstnanec má vlastní a na celé VŠE jedinečné uživatelské jméno, které se nemění po celou dobu studia či zaměstnaneckého poměru. Uživatelské jméno společně s heslem je uživatelské konto či účet a je nezbytné pro práci s počítačovou sítí. Zatímco uživatelské jméno je informace veřejná, heslo je tajné. Každý uživatel je povinen si své heslo chránit a nedopustit jeho prozrazení. Sdělení hesla další osobě je závažným porušením bezpečnosti provozu počítačové sítě a může být důvodem k zahájení disciplinárního řízení se všemi nepříjemnostmi k tomuto aktu náležícími. Kromě uživatelského konta pro přístup do počítačové sítě bude většina uživatelů disponovat jestě dalšími konty pro přístup k vybraným službám sítě VŠE. Důležitou roli zde hraje především konto pro přístup k studijnímu informačnímu systému InSIS, které stejně jako konto pro přístup do počítačové sítě, má přiděleno každý student či zaměstnanec VŠE. Jestliže uživatelské jméno je u InSISu shodné s uživatelským jménem do počítačové sítě, pro heslo do InSISu to platit může, ale nemusí a záleží to jen na vůli daného uživatele, zdali si tato hesla sjednotí. Další relativně frekventované konto slouží pro přístup k bezdrátové síti Eduroam, které však není na rozdíl od výše uvedených kont nemá každý uživatel, ale pouze ten, kdo služby bezdrátové sítě používá. Obdobný charakter má i konto k přístupu k elektronické poště.

Získání konta

Studenti získají své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do studijního informačního systému InSIS a školní počítačové sítě po přihlášení do aplikace  Elektronická přihláška ke studiu na adrese http://isis.vse.cz/prihlaska/ . Více informací naleznete na wiki.vse.cz.

Pedagogům a zaměstnancům uživatelské jméno a heslo  sdělí pracovníci HelpDesku, po prokázání  totožnosti (OP, ID karta, cestovní pas).

pozor! Minimální délka hesla je 9 znaků.
 

 Zrušení konta - studenti

A. přístup do počítačové sítě

Okamžikem ukončení studia (např. v den složení poslední části státní závěrečné zkoušky nebo jiným způsobem ukončení studia) je Vám zrušen přístup do počítačové sítě VŠE (tzn. přístup na počítačové učebny a studovny a zablokování Vašeho uživatelského účtu). Je zapotřebí na tento fakt s předstihem pamatovat a zavčas si zazálohovat svá data z domovského či webového adresáře.

B. poštovní účet

Poštovní adresa vám zůstává i po ukončení studia. Ve schránce Vám však pošta zůstává pouze 3 měsíce, poté je smazána.

pozor! Do InSIS se lze po ukončení studia nadále hlásit pomocí Vašeho ID a stávajícího hesla.

Zrušení konta - pedagogové a zaměstnanci

Po ukončení pracovního nebo obdobného poměru k VŠE.


Heslo k Vašemu uživatelskému jménu (např. do lokální počítačové sítě Novell NetWare) je jako Váš PIN u kreditní karty: kdokoliv ho zná, může vystupovat pod Vaší identitou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Kreditní kartu si musíme ještě opatřit, zjistit Vaše uživatelské jméno však není nikterak těžké. Proto byste měli svoje heslo znát pouze Vy.

Změna hesla

Změnu hesla lze provést prostřednictvím Integrovaného studijního  informačního systému InSIS.  Po přihlášení do osobní administrativy InSIS:  na webové stránce isis.vse.cz v menu Nastavení informačního systému zvolte rubriku Změna hesla:

Do formuláře je třeba vyplnit do rubriky Staré heslo vaše stávající heslo k InSIS, poté zadat heslo nové a v rubrice Kontrolní zadání znovu zopakovat zadání  vašeho nového hesla.

Zvolíte-li možnost Potlačit synchronizaci (ťuknout do checkboxu, objeví se "fajfka"),  změní se heslo jen k systému InSIS.  Není-li tato volba vybrána, změní (synchronizují) se i hesla do dalších systémů využívajících k ověření oprávněnosti přístupu uživatele služeb serverů  Active Directory.

Nakonec je třeba  stisknout tlačítko Změnit.

Jak změnit heslo jen do dalších systémů, ale ne do InSISu:

Chcete-li  změnit heslo jen do dalších systémů, je třeba heslo nejprve
změnit všude a pak zaškrtnout checkbox a změnit heslo ještě jednou
v InSIS (třeba na původní hodnotu).

Hlášky, se kterými se může uživatel setkat:

Nesprávně zadané staré heslo. Uživatel:

Nové heslo je příliš jednoduché. Musí obsahovat malé i velké písmeno a číslici. Uživatel:

 

Pokud se domníváte, že z Vaší strany je vše v pořádku, obraťte se na Helpdesk nebo na pracovníky správy počítačových učeben a studoven - 356JM.

Doporučení vztahující se k nastavení nového hesla:Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »