Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Připojení k počítačové síti

Možnosti, jak připojit počítač či jiné zařízení disponující odpovídajícím síťovým rozhraním (např. síťová tiskárna), se vzájemně liší nejen povahou tohoto zařízení, ale i místem integrace do počítačové sítě.

Základním zařízením, které zpravidla uživatel požaduje integrovat do počítačové sítě VŠE je osobní počítač (pracovní stanice), který je v majetku VŠE a je trvale umístěn v prostorách VŠE. Tento typ zařízení je k počítačové síti VŠE zpravidla připojován prostřednictvím strukturované kabeláže, která je v jednotlivých areálech VŠE k tomuto účelu vybudována. Vlastní připojení spočívá nejen ve fyzickém propojení síťového rozhraní daného zařízení s odpovídající zásuvkou strukturované kabeláže, ale i aktivací příslušného aktivního prvku sítě, který je pro daný přípojný bod k tomu určen. Tato činnost je vyhrazena výhradně personálu výpočetního centra. Stejný postup je aplikován i u ostatních síťových zařízení jako jsou například síťové tiskárny. Následnou nezbytnou operací je registrace takovéhoto zařízení v centrálním registru, který slouží především k dynamickému získávání nezbytných parametrů pro jeho správnou činnost (DHCP). Registraci osobního počítače do počítačové sítě sítě může provádět každý pracovník VŠE, který je řádným uživatelem sítě VŠE, ale může o tuto službu požádat Helpdesk výpočetního centra. Při registraci se využívají údaje, které jsou o uživateli uvedeny v systému InSIS. Pokud není zařízení v počítačové síti správně registrováno, je registrace vyžádána při prvním použití webového prohlížeče.


Dnes nejčastější způsob připojení do počítačové sítě je přípojení prostřednictvím bezdrátové sítě wifi. Tento způsob umožňuje všem uživatelům (zaměstnancům i studentům) počítačové sítě VŠE v jednotlivých areálech VŠE připojovat nejen notebooky, PDA a inteligetní mobilní telefony, ale i ostatní zařízení podporující standard 802.11 b/g. Podrobné informace o způsobu připojení jednotlivých zařízení naleznete na webových stránkách Oddělení síťové infrasruktury v rubrice Eduroam.

Třetí metoda připojení k síti VŠE je obecné připojení k internetu. Množina dostupných aplikací a služeb počítačové sítě VŠE při tomto způsobu připojení je však z důvodu bezpečnosti omezena (např. Portál zaměstnance). Tento nedostatek do velké míry odstraňuje metoda virtuální privátní sítě (VPN), s jejiž pomocí se příslušný počítač uživatele logicky začlení do počítačové sítě VŠE jako by byl její integrální součástí. Konfigurace VPN u uživatele nemusí být vždy úplně triviální záležitostí a proto je určena spíše pro zkušenější uživatele.

Poslední, dnes spíše okrajovou možností, je použití proxy serveru VŠE. Pro standardní webový přístup se bude počítač uživatele tvářit, jako by byl součástí sítě VŠE bez ohledu na to, kde ve skutečnosti opravdu je. Tato metoda se nejčastěji používá k zpřístupnění licencovaných informačních zdrojů, ale může být plně nahrazena prostřednictvím VPN.


Translate »