Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přístup k elektronické poště na VŠE přes POP3, IMAP

Související stránky

Používání poštovních klientů má své výhody proti přístupu přes webové rozhraní, je však nutné správně klienta pro poštu nakonfigurovat. Následující text popisuje konfiguraci poštovních programů pro přístup ke školním poštovním schránkám.

Základní informace

Uživatelé mají školní poštovní schránku buď v Office 365 nebo v InSIS - umístění určujete pomocí nastavení distribučního serveru.

Poštovní schránka v Office 365

  jméno serveru port požaduje SSL (TLS) uživatelské jméno
IMAP server outlook.office365.com 993 ano <username>@vse.cz
SMTP server smtp.office365.com 587 ano <username>@vse.cz

Proprietární protokoly:

Proprietární protokoly poskytují více možností, např. synchronizaci adresářů a úkolů. V Office 365 lze používat následující:

Exchange ActiveSync (EAS) - používají hlavně poštovní aplikace na mobilech,
Exchange Web Services (EWS) - používá Outlook pro Windows či pro MAC, občas některá aplikace pro mobily. Nástupce ActiveSync.
MAPI (Mail API) - nejstarší protokol, postupně od něho ustupuje, používají starší verze Outlooku pro Windows.

Poštovní klient obvykle podporuje jen jeden z těchto protokolů, při nastavení obvykle zadáváte jen typ Exchange či ActiveSync a následující údaje:

server: outlook.office365.com
uživatelské jméno: <username>@vse.cz

Další popisy:

Poštovní schránka v InSIS

  jméno serveru port požaduje SSL (TLS) uživatelské jméno
IMAP server insis.vse.cz 993 ano <username>
SMTP server smtp.vse.cz 587 ano <username>

Pro čtení pošty přes IMAP si musíte nejdříve v InSIS povolit vzdálené čtení pošty (Poštovní schránka -> Vzdálené čtení pošty).

Další informace k IMAP a SMTP

V každém poštovní programu je potřeba nadefinovat poštovní účet (mail acccount) - nastavit jméno (např. Luboš Pavlíček), poštovní adresu (např. lpavlicek@vse.cz či lpavlicek@seznam.cz), poštovní server s poštovní schránkou (IMAP server, POP server) a poštovní server pro odchozí
poštu (též SMTP server). Pro čtení nové pošty lze použít protokoly POP a IMAP (zaleží též na tom, které protokoly příslušný server podporuje), pro odesílání pošty se používá protokol SMTP. Servery pro příchozí a odchozí poštu jsou často odlišné!!! Ve většině poštovních klientů lze nadefinovat více poštovních účtů.

Samostatně pro příchozí a odchozí server se též nastavuje úroveň zabezpečení. Obecně se rozlišují následující úrovně:

  1. anonymní přístup - používá se pouze u odchozí pošty (SMTP server), kde se nekontroluje žádné uživatelské jméno a heslo. Obvykle je však přístup omezen pouze z některých adres nebo se vůbec nepoužívá. V rámci VŠE není možný anonymní přístup!
  2. autorizace jménem a heslem se zabezpečením celé komunikace pomocí SSL/TLS. Tento bezpečný režim podporují všechny školní poštovní servery.
  3. autorizace pomocí certifikátů - tato úroveň není ve škole v současné době podporována a proto nebude dále popisována.

Čtení pošty je možné přes protokoly:

  • POP (SSL/TLS port 995) - tento protokol podporuje pouze stahování nové pošty, neumožňuje přístup k dalším složkám. Pokud možno NEPOUŽÍVAT.
  • IMAP (SSL/TLS port 993) - tento protokol umožňuje práci s jednotlivými složkami. Při správné konfiguraci tohoto protokolu je možné zajistit, že přes klienta i přes webové rozhraní budou dostupné stejné dopisy ve všech složkách (samozřejmě s různým komfortem).

Pro odesílání pošty se používá protokol SMTP (port 25, při implicitním SSL/TLS port 465, při explicitním (STARTTLS) je to port 587 nazývaný též submission). Vzhledem k tomu, že se tento protokol dá snadno zneužít pro rozesílání SPAMu, jsou na jeho používání poměrně často velká omezení:

  1. je nutná autentizace (zadání jména a hesla) v zabezpečeném kanálu,
  2. je omezen maximální počet příjemců v jednom dopise  je omezena velikost dopisu (cca 15 MB) - do velikosti dopisu se započítávají velikosti všech příloh,
  3. je omezeny počty příjemců:
smtp.outlook.com smtp.vse.cz
max. počet zpráv za den - 500
max. počet příjemců v jedné zprávě 500 500
max. počet příjemců za den 10 000 2 000

V Office 365 jsou další limity.


Translate »