Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vzdálená plocha – Windows 7

Související stránky

Co je to Vzdálená plocha

Aplikace Vzdálená plocha propojuje dva počítače v síti. Po připojení se pracovní plocha vzdáleného počítače zobrazuje tak, jako byste seděli přímo před ním a umožňuje přístup k programům a souborům tohoto vzdáleného počítače.

Tato funkce je ve všech edicích systému Microsoft Windows 7, ale připojovat se lze pouze k počítačům s edicí Professional, Ultimate nebo Enterprise.

Administrátorské oprávnění

Nastavení Vzdálené plochy vyžaduje administrátorské oprávnění pracovní stanice. Pokud takovéto oprávnění nemáte, požádejte o nastavení Vzdálené plochy pracoviště Helpdesk či pracovníky oddělení  Správy lokální sítě nebo v areálu Jižní Město -  pracovníky oddělení Provozu výpočetní techniky. Jste-li zkušeným uživatelem a vaše pracovní náplň vyžaduje časté zásahy do instalace systému, můžete požádat buď prostřednictvím člena RAPI, který zastupuje váš útvar, nebo prostřednictvím vedoucího vaší organizační složky ředitele Výpočetního centra VŠE RNDr. Karla Nenadála o přidělení administrátorských práv k pracovní stanici. Upozornění: po přidělení administrátorských práv se stáváte de facto správcem daného počítače a pozbýváte na danou stanici nárok na podporu ze strany oddělení Helpdesk.

Jak povolit vzdálené připojení v počítači, ke kterému se chci připojit

  1. Otevřete okno systém kliknutím na tlačítko Start → pravým tlačítkem myši klikněte na položku Počítač  → Vlastnosti
  2. Klikněte na Nastavení vzdáleného přístupu (menu vlevo nahoře). Zapamatujte si, či poznamenejte údaj, který se Vám  zobrazí za položkou Název počítače, bude požadován až se budete k tomuto počítači vzdáleně připojovat. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte nebo potvrďte heslo.
  3. V dialogovém  okně Vlastnosti systému vyberte ve skupinovém rámečku Vzdálená plocha druhou nebo třetí možnost a klikněte na tlačítko Vybrat uživatele. Jste-li k počítači přihlášen jako administrátor, bude váš aktuální uživatelský účet přidán do seznamu vzdálených uživatelů automaticky, v tom případě můžete následující dva kroky  přeskočit. 
  4. V dialogovém okně Uživatelé vzdálené plochy klikněte na tlačítko Přidat.
  5. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: Uživatelé nebo Skupiny a pak:
    • klikněte na tlačítko Umístění, chcete-li zadat umístění ve kterém se má hledat,
  6. do textového pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte uživatelské jméno, které chcete přidat a potvrďte tlačítkem OK.

K počítači, který je v režimu spánku nebo hybernace, se nelze připojit. Ujistěte se, jsou-li na vzdáleném počítači nastavení režimu spánku a hybernace nastavena na hodnotu nikdy (Start → Ovládací panely → Systém a zabezpečení → Možnosti napájení → Změnit nastavení schématu).
Režim hybernace není dostupný u všech počítačů.
Připojení ke vzdálené ploše nelze použít pro počítače se systémem z edice Starter, Home Basic, Home Premium.

Jak se připojit ke vzdálené ploše

  1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutém na tlačítko Start → příkaz Všechny programy → složky Příslušenství → položka Připojení ke vzdálené ploše.
  2. Do textového pole Počítač zadejte název stroje (viz bod č. 2 z podkapitoly "Jak povolit vzdálené připojení v počítači, ke kterému se chci připojit"), ke kterému se chcete připojit → klepněte na tlačítko Připojit. (Místo názvu počítače lze zadat IP adresu).Pro připojení k počítači v počítačové síti VŠE je nutno použít Virtuální privátní síť - VPN (z angl. Virtual Private Network).

Poznámka: Bylo použito informačních zdrojů firmy Microsoft a oddělení Helpdesk.


Translate »