Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Tisk do PDF z učeben

Při tisku dokumentu je nově možnost vytvoření souboru PDF. Tento soubor vytvoříte tak, že v seznamu tiskáren vyberete tiskárnu nazvanou 'PDFCreator' (viz obrázek).
pdf01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odeslální dokumentu na tisk se objeví následující obrazovka:

pdf02

Na této obrazovce můžete vyplnit dodatečné informace, které budou vloženy do výsledného PDF souboru. Po stisku tlačítka 'Save' se objeví dialog s výběrem místa pro uložení PDF souboru.

Doporučujeme také přečíst licenční ujednání k tomuto programu.

Licenční podmínky

1. Alladin Enterprises garantuje (dává) každému povolení užít licence pro vlastní práci, pokud jsou licenční podmínky (licenční ujednání) je kopírováno beze změn, dodatků nebo odstranění jejích částí s výjimkou sekce 0 a prvního odstavce sekce 6.

2. Licence však není zcela volná, obsahuje některá omezení vztahující se k šíření programu, zvláště k jeho prodeji.

3. Licence se vztahuje pouze na program AFPL Ghostscript, nikoliv na programy podobného názvu např. komerční program licencovaný firmou Artifex Software Inc.

4. Prací založenou na předmětném programu míní licenční podmínky i jeho překlad a modifikace.

5. Tím, že s programem bude pracováno popř. bude distribuován se má zato, že bylo přistoupeno na licenční podmínky a jejich omezení. Pokud zde není vůle k plnění licenčních podmínek, nelze program používat.

6. Poskytovatel licence zaručuje, že pokud bude uživatel respektovat omezující podmínky, může kopírovat i distribuovat doslovné kopie programu (zdroje), může v něm pracovat a tuto práci distribuovat na jakémkoliv mediu.

7. Licence podléhá omezením, spočívajícím především v prodeji na obchod zaměřených uživatelů třetím osobám, ať se úplata děje jakýmkoliv způsobem, či jde o samostatnou distribuci na přenosných médiích bez doprovodných materiálů.
Také jiné činnosti než kopírování, šíření, či modifikace jsou zakázány. Dále jsou dána pravidla pro případ modifikace programu, z které musí např. vždy být patrno, kdo původní program a jak upravil a musí být dalším uživatelům dány prostředky,
aby tyto modifikace mohl užívat. Při distribuci v tištěné podobě musí být vždy tištěny i licenční podmínky. Dále pak podmínky uvádějí, že program se poskytuje bez záruky funkčnosti a veškeré opravy je nutno nést ze svého.


Translate »