Mapování disků G a H ve Windows XP po 31.12.2013

Po vypnutí systému Novell 31.21.2013 se nebude možné na stanicích s operačním systémem MS Windows XP přihlašovat jako doposud, tj. se zadáním svého jména a hesla. Bude možné se přihlásit pouze jako Administrátor při zaškrtnutí políčka "Workstation only" v Novelském přihlašovacím dialogu.

Po tomto přihlášení nebude mít uživatel k dispozici disky G a H. Tyto síťové disky je možné namapovat ručně, následujícím způsobem:

1) Nejprve zobrazte dialog připojení síťového disku

a) Pomocí Průzkumníka Windows (Start -> Programy -> Příslušenství -> Průzkumník Windows, dále Nástroje -> Připojit síťovou jednotku):

b) Pomocí Total Commanderu (Síť -> Připojit síťovou jednotku):

2) Vložte údaje pro disk G

Do příslušných políček vložte následující údaje (viz obrázek níže):

Jednotka:  G
Složka:    \\ad.vse.cz\VSE\group

Poznámka: Zaškrtávátko "Znovu připojit při přihlášení" doporučujeme z bezpečnostních důvodů ponechat vypnuté, pak by k vašemu disku H a k disku G mohl přistupovat kdokoliv, kdo spustí daný počítač a přihlásí se jako Administrator.

Poté klepněte na "Připojit se pomocí jiného uživatelského jména" a příslušný dialog vyplňte následujícími údaji (viz obrázek níže), uživatelské jméno a heslo samozřejmě zadáváte svoje, pouze před své uživatelské jméno musíte vložit "AD\", takto:

Uživatelské jméno:  AD\jmeno

Klepněte na tlačítko OK a poté klepněte na tlačítko Dokončit. Připojení síťové jednotky může na některých počítačích trvat delší dobu.

3) Opakujte bod 1 a zobrazte si dialog připojení síťového disku

4) Vložte údaje pro disk H

Do příslušných políček pak vložte následující údaje (viz obrázek níže) - místo slova "jméno" zapište své uživatelské jméno:

Jednotka:  H
Složka:    \\ad.vse.cz\VSE\home\jmeno

Poté klepněte na "Připojit se pomocí jiného uživatelského jména" a příslušný dialog vyplňte následujícími údaji (viz obrázek níže), uživatelské jméno a heslo samozřejmě zadáváte svoje, pouze před své uživatelské jméno musíte vložit "AD\", takto:

Uživatelské jméno:  AD\jmeno

Klepněte na tlačítko OK a poté klepněte na tlačítko Dokončit. Připojení síťové jednotky může na některých počítačích trvat delší dobu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »