Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nákupy výpočetní techniky do konce roku 2017 – harmonogram

Související stránky

V návaznosti na příkaz PK 04/2017 Účetní a hospodářská uzávěrka roku budeme
organizovat nákupy výpočetní techniky dle následujícího harmonogramu.
Harmonogram reflektuje nejzazší termín daného příkazu pro odevzdání faktury do účtárny.
V případě dřívějších termínů pro odevzdání faktury (hrazené z grantů a ostatních účelových
prostředků) je nutné termín pro odevzdání požadavků na nákup techniky adekvátně přizpůsobit.

Podrobnosti naleznete v následujícím dokumentu PDF:  Nákupy VT do konce roku 2017


Translate »