ID karty

Užívání identifikačních karet na VŠE se řídí příkazem rektora VŠE č. 09/2011.

Pracoviště správy identifikačních karet:

Leoš Havlíček
místnost 22 Sb
telefon: 224 09 5831
email: lhavlic@vse.cz

Otevírací doba pro semestr:

Výroba a výdej MIK,prodej revalidačních známek:
pondělí – čtvrtek: 10:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
pátek:                      10:00 – 13:00
mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské volno

Dobíjení elektronické peněženky MIK:
pondělí – čtvrtek: 10:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
pátek:                      10:00 – 13:00
mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské volno.

Aktuální otevírací doba je uvedena u Helpdesku.


Typy a ceny identifikačních karet vydávaných Vysokou školou ekonomickou v Praze:

 id0 Studentská čipová karta (290,- Kč)

ISIC_VSE_1.1
 Studentská čipová karta s licencí ISIC ( 370,-Kč)
id02  Zaměstnanecká čipová karta (zdarma)
 ITIC_VSE_1.1  Zaměstnanecká čipová karta s licencí ITIC (180,- Kč)
 id4  Čipová karta pro externí čtenáře knihovny, externí osoby (250,- Kč)
 id6  Čipová karta pro studenty Univerzity třetího věku

( 100,- Kč )

Pracoviště řeší:

 • výrobu a výdej nových multifunkčních identifikačních karet (MIK) všem studentům a zaměstnancům školy
 • výrobu a výdej nových MIK externím zaměstnancům školy a externím čtenářům
 • veškeré problémy spojené s funkčností MIK
 • prodlužování platnosti MIK s licencemi ISIC a ITIC
 • dobíjení elektronické peněženky MIK
 • obsluhu a provoz inverzního bankomatu

Bezpečnostní rizika spojená s používáním identifikační karty

Bezkontaktní karta má dvě základní oblasti použití:

1) vizuální – jako průkaz příslušnosti k VŠE (student, zaměstnanec, externí čtenář, externí osoba, aj.)
2) čipová – práva a služby spojené s užíváním čipu

Možnosti využití:

 • elektronická peněženka (platby za kopírování, tisky, apod.)
 • průkaz ISIC/ITIC
 • výdej jídel v menze
 • výpůjčky v knihovně VŠE
 • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě
 • autorizace uživatele pro přístup do počítačové sítě
 • vstup do chráněných prostor objektu (počítačové učebny, knihovna, atp.)
 • administrátorská privilegia pro provoz jednotlivých služeb (potvrzování půjček v šatnách, vydávání karet, příjem plateb apod.)

Možnosti dalšího rozšiřování jsou nadále otevřené (vjezdy na parkoviště, vstup do kolejí VŠE, apod.)

Z toho plyne poměrně vysoký potenciál zneužitelnosti karty při její defraudaci.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší karty proto okamžitě o této skutečnosti informujte pracoviště správy identifikačních karet (místnost 22 SB, linka 5831, příp. 5850), které bezodkladně provede zablokování karty a další potřebná opatření proti zneužití karty.

Tamtéž se, prosíme, obracejte s dalšími problémy, např. poškození karty, nefunkčnost či výdej duplikátu. V případě poškození karty její životnost rychle klesá, proto si nezapomeňte včas zařídit vydání nové karty.
Karta může být nefunkční, i když není viditelně poškozená (např. po vystavení vysokému tlaku, ohýbání, kroucení či nepřiměřeným teplotám).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že Vám bude karta dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.