Harmonogram nákupu VT do konce roku 2014

V návaznosti na příkaz PK 03/2014 Účetní a hospodářská uzávěrka roku budeme organizovat nákupy výpočetní techniky dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram reflektuje nejzazší termín daného příkazu pro odevzdání faktury do účtárny. V případě dřívějších termínů pro odevzdání faktury je nutné termín pro odevzdání požadavků na nákup techniky adekvátně přizpůsobit.

 

Harmonogram


Poslední minitender v roce 2014 na dodávku  notebooků bude vypsán dne 13.11.2014.

Interní žádanky  resp. e-zadanky budou zpracovány do tohoto minitendru v případě jejich předání včetně všech náležitostí Ing.  Věře Soukupové

Poslední minitender v roce 2014 na dodávky počítačových sestav bude vypsán dne 18.11.2014.

Interní žádanky  resp. e-zadanky budou zpracovány do tohoto minitendru v případě jejich předání včetně všech náležitostí Ing. Soukupové


Požadavky na objednávky ostatních komodit (tiskáren, případně samostatných LCD nebo scannerů) předejte Ing. Věře Soukupové laskavě do 25.11.2014.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »