Výpočetní centrum je celoškolské pracoviště, které zajišťuje především následující služby:

 • provoz a rozvoj počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze a její připojení k Internetu,
 • administraci síťových zařízení (routery, switche, servery, tiskárny, …),
 • administraci studentských a zaměstnaneckých konfigurací stanic,
 • odbornou podporu uživatelů,
 • podpora InSIS a jeho další rozvoj,
 • správu počítačových učeben a studoven,
 • správu uživatelských kont,
 • nákup a servis a vyřazování HW,
 • nákup SW a správu SW licencí,
 • administraci ID karet,
 • provoz a rozvoj telefonních ústředen

Provoz počítačové sítě v Jindřichově Hradci zajišťuje Centrum výpočetní techniky Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.