Audio / Video

Příkazem rektorky PR 02/2015 bylo od 1. července 2015 pracoviště Audiovizuální oddělení (dále jen AVO), doposud začleněné pod Výpočetním centrem, včleněno do struktury Kvestora VŠE, a to jako jedno z oddělení Odboru správy majetku s názvem Audiovizuální oddělení. Činnosti a služby dosud zajišťované pod Výpočetním centrem nově požadujte v rámci Odboru správy majetku.

Ovladače pro interaktivní tabule Triumph Board

Do notebooku musíte mít zapojený USB kabel z interaktivní tabule! Doporučujeme verzi 16, pokud nefunguje tak si prosím stáhněte verzi 15.

Činnost audiovizuálního oddělení

Audiovizuální oddělení výpočetního centra zabezpečuje vybavení učeben a poslucháren, Nové Auly a Jazykové laboratoře audiovizuální technikou včetně podpory uživatelům a servisu techniky během semestru denně od 7:00 do 19:45 v pracovní dny, po dohodě i v jinou dobu. Služby jsou zajištěny jak stálými pracovníky, tak i pomocnými silami z řad studentů . Pracovníci oddělení vykonávají další činnosti na podporu pedagogického procesu, jako je tvorba grafických, fotografických a audiovizuálních pomůcek pro výuku a dalších obrazových a zvukových materiálů pro potřeby školy.

Pracoviště:

Menza Italská č.dv.102 MI
kontakt: Ing. Miloš Weigert, vedoucí oddělení, tel.: 22409 5822, weigert@vse.cz

Provoz učeben Žižkov 210 SB
kontakt: Miroslav Horáček, tel: 22409 5856, horacek@vse.cz

 

Nová aula (posluchárna s kapacitou 420 míst, možnost rošíření až na 480 míst, trvalá přítomnost techniků v režii auly)
kontakt: tel.: 22409 5406 David Markovec

Poznámka: Veškeré akce konané mimo rozvrh schvaluje vedení školy. Požadvky předávejte v dostatečném časovém předstihu na sekrtetariát rektorky č.dv.160 NB, tel.:22409 5720 (5730)

Učebny a posluchárny Jižní Město


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »