Harmonogram nakupu VT do konce roku 2013

V návaznosti na příkaz PK 02/2013 Účetní a hospodářská uzávěrka roku budeme organizovat nákupy výpočetní techniky dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram reflektuje nejzažší termín dle 1. a 4. odrážky bodu 4 daného příkazu pro odevzdání faktury do účtárny. V případě dřívějších termínů pro odevzdání faktury je nutné termín pro odevzdání požadavků na nákup techniky adekvátně přizpůsobit.

 Harmonogram

 Poslední minitender v roce 2013 na dodávku počítačových sestav a notebooků bude vypsán dne 13.11.2013.

Interní žádanky  resp. e-zadanky budou zpracovány do tohoto minitendru v případě jejich předání včetně všech náležitostí Ing. Soukupové

  Požadavky na objednávky ostatních komodit (tiskáren, případně samostatných LCD nebo scannerů) předejte Ing.  Soukupové laskavě do 26.11.2013.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »